Kinnitust on leidnud SAK-i leid Võrumaal Varstu vallas, Raudsepa külas. Seoses katku tuvastamisega on taudistunud ala hulka Võrumaal arvatud Rõuge, Varstu ja Mõniste vallad, kus rakenduvad allpool toodud piirangud.
Keelatud ajujaht ja jaht jahikoertega (va haavatud uluki otsimine lõastatud jahikoertega):
  • Võrumaa:
    • Rõuge vald
    • Varstu vald
    • Mõniste vald
Taudistunud alal tsoonis tuleb läbi viia kütitud metssigade uurimine SAKi suhtes, kütitud metssigade, nendelt pärineva liha või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid on keelatud tsoonist välja viia.
Sigade aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee.
Küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonil 605 4750.