17.08.2015 jõustunud Keskkonnaministri määrusega on muudetud jahieeskirja.Varitsus-. hiilimis- või ajujahti metssigadele võib pidada aastaringselt. Mis aga meie jahimeeste senised tõekspidamised tõsiselt proovile paneb , on emiste küttimise lubamine kogu hooaja vältel.

Määrust loe https://www.riigiteataja.ee/akt/114082015020