Taotlus jahitunnistuse saamiseks/ pikendamiseks/ vahetamiseks

 

Ühisjahist osavotjate nimekiri

Seirematerjalide kogumise juhend 2014

Keskkonnainfo
– vaatluslehed, ankeedid, juhendid

Uluki esmakontrolli deklaratsioon, kui soovitakse ulukirümpa müüa

Jahirelva ja laskemoona üleandmise, vastuvõtmise akt 1 ööpäevaks
Jahirelva ja laskemoona üleandmise, vastuvõtmise akt 5 ööpäevaks