Vorumaa_Jahimeeste_selts_logo_2016

 

 

 

 

 

 

MTÜ Võrumaa Jahimeeste Selts loodi 1. aprillil 1967. aastal oma eelkäija Võru Jahindusklubi „Jõud“ baasil.
Algselt kuulus Vana-Võrumaa piires paiknenud jahikollektiivi ridadesse 1013 liiget ning hoolduspiirkonna suuruseks mõõdeti 450 380 hektarit.
Käesoleval ajal koondab Võrumaa Jahimeeste Selts 22 liikmesorganisatsiooni ehk jahipiirkonda.
2011.a seisuga kuulub meie liikmeskonda 720 tegevjahimeest.
Seltsi hallata on kokku 219 000 ha jahimaad.

Seltsi põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub:
Jahinduse arendamine Võrumaal.
Jahifauna otstarbekohane kasutamine ja väheesinevate liikide säilitamine.
Liikmeskonna ühistegevuse arendamine.