Jahitunnistus

Jahitunnistus on nimeline dokument, millega antakse jahipidamisõigus ja mis tõendab füüsilise isiku oskust iseseisvalt jahti pidada. Jahitunnistus peab jahipidamise ajal kaasas olema. Selle omamine pole kohustuslik, vaid juhul kui jahist osavõtjate nimekirja kantud isik ei kasuta dokumendi olemasolu eeldavat jahipidamisvahendit. Näiteks ei pea olema jahitunnistus ajujahis ajajana osaleval isikul, kui ta ei kasuta jahipüssi.

Jahitunnistuse antakse vähemalt 16-aastasele isikule, kes on läbinud jahindusalase koolituse ning edukalt sooritanud jahiteooriaeksami ja laskekatse. Koolituse maht on 56 tundi (38 tundi teooriat, 18 tundi praktikat).

Jahitunnistust ei anta isikule, kellel on kehtiv karistus jahipidamisõiguse äravõtmise näol või on noorem kui 16 eluaastat.

Jahitunnistuse saamiseks peab taotleja esitama VJSile järgmised materjalid:

  • vabas vormis taotlus (võib täita ka vormikohase, vt. blanketid);
  • õiendi jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise kohta;
  • kaks nõuetekohast dokumendifotot suurusega 45×35 mm (mis vastab isiku vanusele).

Jahitunnistuse vahetamine ja pikendamine

01.06.2013 jõustunud jahiseaduse järgi kehtib jahitunnistus 10 aastat. Kehtivusaja möödumisel pikendatakse kehtivust uuesti 10 aastaks. Kui isik ei ole pikendanud jahitunnistust 12 kuu jooksul selle kehtivusaja möödumisest arvates, saab ta jahitunnistuse kehtivuse uuendada, kui sooritab edukalt jahiteooriaeksami.

Kui jahitunnistus kaotatakse, see muutub kasutuskõlbmatuks või on muudel põhjustel vaja välja vahetada, väljastatakse selle asemel uus jahitunnistus, mille jaoks on vaja esitada taotlus ning tasuda uue jahitunnistuse väljastamise tasu.

  • VJSis võetakse dokumente vastu ja väljastatakse T ja R 9-16
  • Dokumentidega seotud toimingud võtavad aega 3-10 päeva (plastikkaardi saamiseks palun arvestada rohkem aega).
  • Dokumente väljastatakse korrektselt täidetud taotluste alusel.