Avaldus 1 – väikeluluki küttimise loa saamiseks määratud isikule

Avaldus 2 – väikeuluki küttimise loa saamiseks maaomakule endale