TULEMUSTE ANALÜÜS

JAHTKONDADE VAHELISE VÕISTLUSE ARVESTUS

29.04.2021 – VSS. TULEMUSED. PILDID

20.05.2021 – JM – 3. JUHEND. TULEMUSED

18.06.2021 – VJM – 3. JUHEND. TULEMUSED. PILDID

22.07.2021 – Combi ja sporting, JUHEND. TULEMUSED. PILDID