Ulukite küttimise statistika Võrumaal 2005-2020 tabelina

Võrumaa statistiline küttimise aruanne 2005-2020
(Valida saad ühe või mitu muutujat, näiteks uluk – Metskits, siis aasta – 2020 ja jahtkond, näiteks – Lasva. Hoides all control(ctrl) klahvi saad valida mitu aastat, jahtkonda ja/või ulukit. Kui valid vaid uluki ja jahtkonna, näed konkreetsu uluki küttimist läbi aastate.

Põtrade ja hirvede küttimise statistika Eestis