Juhend ulukite lihasproovide võtmine trihhinelloosile(keeritsussile)