Vastavalt Eesti seadustele võib meie riigis jahti pidada välisriigi kodanik, kes ka omal maal omab jahitunnistust ja relvakandmisluba. Välisriigi kodanikule väljastatakse Eestis asuva jahipiirkonna omaniku või kutsuja taotlusel välismaalase jahitunnistus. Jahitunnistusi annab välja EJS keskus või tema poolt volitatud jahindusklubid.

Välisriigi kodanikule on võimalik taodelda ka suuruluki laskekatse tunnistust, kui tal on oma elukohariigis laskekatse sooritatud ja selle sooritamisest ei ole möödunud rohkem kui 2 aastat (Jahiseadus § 45 (4) Kui isikule on välisriigis väljastatud suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse sooritamist kinnitav tunnistus ja viimase laskekatse sooritamisest ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat, ei nõuta temalt suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse sooritamist). Kui välisriigi kodanikul ei ole suuruluki laskekatse sooritatud, on tal võimalik see sooritada Eestis. Suuruluki laskekatseid saab sooritada lasketiirudes, mis on Eesti Jahimeeste Seltsi lepingupartnerid.

Välismaalane saab üle piiri tuua oma relva, siis kui tal on oma maa vastava asutuse poolt välja antud Euroopa Liidu relvapass. Relva võib ka laenata kohalik jahimees jahipidamiseks.

VJSis võetakse dokumente vastu  ja väljastatakse T ja R 9-16
Kui soovite muul ajal dokumente kätte saada, siis seda on võimalik teha eraldi kokkuleppe alusel.
Dokumentidega seotud toimingud võtavad aega 3-10 päeva.
Dokumente väljastatakse korrektselt täidetud taotluste alusel.
Taotlus välisriigi kodaniku jahitunnistuse ja suuruluki laskekatse tunnistuse saamiseks

Taotlus (15 rida)

Välisriigi kodaniku jahitunnsituse hind  14 eurot

Suuruluki laskekatse tunnistus                3 eurot

Lisaks peab olema tasutud ka jahipidamisõiguse tasu 10 eurot (www.pilet.ee)