Laskekatsete info asub siin.
Laskmisvõistluste info asub siin.


Lasketiiru kasutamine on lubatud ainult Võrumaa Jahimeeste Seltsiga kokkuleppel enne IGAKORDSET lasketiiru kasutamist.

Kui soovid lasketiiru kasutada, tegutse nii:

  1. Lepi lasketiiru kasutamine kokku lasketiiru valdajaga ja anna teada, kes on laskmist läbiviiv isik. Arvo Kivi tel nr 56569346
  2. Tutvu ohutusnõuete ja sisekorraeeskirjadega ning kinnita allkirjaga reeglitest arusaamist ja nende järgi käitumist. Selleks on kohapeal ja siin olemas blanketid, täida, allkirjasta ja pane postkasti. NB! Ohutusnõudeid ja sisekorraeeskirju tuleb järgida allkirja vastu nii laskjatel kui ka laskmise juures viibivatel isikutel.

 Laskmist läbiviival isikul peab olema Eestis väljastatud relvaluba või laskeinstruktori, lasketreeneri või laskesportlase litsents, mille on välja andnud Eesti laskespordiorganisatsioon või rahvusvaheliselt tunnustatud laskespordiorganisatsiooni esindus.

Laskmist läbiviiva isiku kohustused

(1) Laskmist läbiviiv isik on kohustatud viibima laskmise ajal lasketiirus või laskepaigas. Ilma laskmist läbiviiva isikuta on laskmine lasketiirus või laskepaigas keelatud.

(2) Laskmist läbiviiv isik võib ohutuse tagamiseks kaasata laskmise korraldamisse laskeinstruktoreid, kohtunikke või kontrollijaid.

(3) Laskmist läbiviiv isik tutvustab laskuritele ja laskmise juures viibijatele allkirja vastu lasketiiru või laskepaiga ohutusnõudeid ja sisekorra eeskirja ning kontrollib, et laskurid ja laskmise juures viibijad täidavad ohutusnõudeid ja lasketiirus või laskepaigas käitumise reegleid.

(4) Laskmist läbiviiv isik tagab laskmise ohutuse ja kontrollib enne laskmise alustamist laskepaiga vastavust käesoleva määruse §-s 6 loetletud nõuetele ning laskepaiga laskeala ja ohuala ajutise piirde ja hoiatussiltide paiknemise nõuetekohasust.

(5) Laskmist läbiviiv isik vastutab, et laskmise ajal täidetaks laskmise ohutus- ja muid nõudeid, ning lõpetab laskmise viivitamata või annab käsu laskmine lõpetada, kui ilmneb oht.

(6) Lasketiirus või laskepaigas juhtunud laskevigastuse korral tagab laskmist läbiviiv isik, et kannatanule korraldatakse kiire meditsiiniabi osutamine ning teavitab juhtunust vastutavat isikut.

Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded