Tublid jahimehed

30 augusti varahommikul kohtusid Nursi lasketiirus juba neljateistkümnendat korda Kaitseliidu (KL) ja sama piirkonna jahtkondade esindajad, et selgitada, kellel on täpsem silm ja kindlam käsi. Veel enne, kui paks udu jõudis hajuda, oli rivis 30 tõsiste nägudega meest ja 1 rõõmsa naeratusega naisesindaja. Kui võistluste kohtunik KL Võrumaa maleva staabiülem kpt Toomas Pindis oli tervitanud kohalolijaid ja Antsla Üksikkompanii (ÜK) pealik n-ltn Tiit Tõnts head soovid edastanud, võisid esindajad mütsipõhjast võtta oma laskeraja loosinumbri. Korraldaja Tiit Tõnts mainis talle omase huumorimeelega kohe ära, et kes soovib protesti sisse anda, pangu julgelt 1000 EUR lauale. Etteruttavalt olgu mainitud, et seekordne võistlus oli aus, pretensioone ei esitatud ja ükski võistkond oma rahakotti ei pidanud kergendama. Võistlustulle asusid Antsla ÜK-ga piirnevate jahtkondade kolmeliikmelised võistkonnad ( Urvaste, Sõmerpalu, Antsla, Linda, ELK) ja Rõuge- Vastseliina (RV ÜK) ning Antsla ÜK meeskonnad. Külalised olid ka Keskkonnainspektsioonist (KKI ) kolme mehega. Neist kõige uhkema tiitliga oli KKI Lõuna regiooni kalanduse peainspektor- nõunik Meit Grossmann ( KL liige alates 2013) Teda toetasid KKI Põlva büroo inspektorid Jan Jõema ja Romet Palmik. Relvadeks valiti Rootsi päritolu automaat AK-4 ja püstol USP.Automaati lasti distantsil 100 m lamades asendis ja 50 m seistes. Iga võistleja sai osaleda ainult ühes võistluskategoorias. Tulemusi hinnati trafareti abil, oluline oli laskmise tihedus, iga võistleja sai oma käega valida kõige tihedama tabamise tsooni. Esikoha püstolist laskmisel ( distants 25 m, 10 lasku ) saavutas Urvaste jahtkonna esindaja Aare Vein tulemusega 73 silma. ( KL laskenormide järgi oleks see kütiklassi II klassi normi täitmine). Igati kiiduväärt sooritus, sest ka eelmisel aastal oli Aare tulemus väga hea – 71 silma. Teise kohaga (72 silma ) pidi seekord leppima Antsla ÜK pealiku abi, staažikas laskeinstruktor v-srs Aivar Kroonmäe. Andrus Valgele ( RV ÜK) kuulus III auhinnaline koht tulemusega 61 silma. AK- 4 laskmises distantsil 100 m ( lamades ) saavutas esikoha Urvaste jahtkonna esimees Mait Prätz, kelle tulemuseks fikseeriti 99 silma 100 võimalikust. Tulemus polegi üllatav, kuna Mait on varem nendel jõukatsumistel osalenud vähemalt 12korda ja pidevalt olnud võidumees ka teistest militaarrelvadest laskmises. Ka teise koha viisid koju jahimehed. Antsla jahtkonna esindaja Kaarel Põder sai protokolli kirja 95 silma. Kolmas koht aga kuulus üllatusena RV ÜK esindajale Kadri Partsile 91 silmaga. Kadestamist vääriv saavutus, mis nii mõnelgi mehel tegi meeleolu tusaseks. AK-4 laskmises distantsil 50 m ( seistes ) sai esikoha RV ÜK esindaja Peter Janson , kelle tulemuseks oli 97 silma, jagades sellega teist kohta ELK Jahiühistu esindaja Toomas Jürisega, kelle tulemus fikseeriti samuti 97 silma. Kolmandale kohale tuli KKI esindaja Meit Grossmann, tulemuseks 94 silma. Kuna reglemendi järgi toimus ka võistkondlik paremusjärjestus, siis esikoha saavutas Urvaste jahtkond tulemusega 265 silma, teine oli Antsla ÜK 250 ja kolmas RV ÜK meeskond 249 silmaga. Maitsva supi eest hoolitsesid võõrustajad ( KL liikmed Ploom ja Malleus).

Oli igati tore päev, mida soosis ka ilmataat, lastes pärast hommikuudu haihtumist paista ka päikesel. Männimets andis kõigile tugeva osoonilaengu ning taibukas ja hoolas osaleja võis ka korvitäie seeni korjata. Et jahimeeste ja KL vahel, eriti eelpoolnimetatud allüksustel on väga hea koostöö, seda tõestab veelkord ka kordaläinud üritus. Võitis sport, kaotajaid ei olnud. Räägiti koostööst, turvameetmete tagamisest nii metsas, kodukülades kui Eestis tervikuna. Loomulikult oli jututeemaks ka Ukrainas toimuv, mis teeb meid kõiki ärevaks. Siinkirjutaja arvab, et iga endast lugupidav Eesti mees peaks oskama käsitseda relvi, tundma nende ehitust, oskama lasta. Üle 1400 jahimehe, naise, kes on EJS liikmed, oskavad hästi lasta jahirelvadest. KL liikmed aga militaarrelvadest .Pole ju üldse paha, kui ka jahimehed saavad aeg ajalt harjutada kätt ja proovida sõjarelvi. KL Vanematekogu seminaril 1-2 märtsil 2012, mis toimus KUP –is, avaldas kindral Johannes Kert igati toetust jahiseltside ja KL koostööle. Tollal oli loo autoril võimalus Võrumaalt pärit kindraliga vestelda ka lasketiirude kasutamise ja laskemoona hankimise üle. Selles valdkonnas on vaja jätkata tõhusat koostööd.Et 95 % vähemalt Võrumaa jahimeeste omanduses olevate jahivintrelvade kaliibriks on WIN 308, nagu ka AK -4 ja paljudel teistel NATO relvadel, siis on mõttekas igati koostööd arendada“ arvab loo autor. Et meie noortes arendada isamaalist mõtlemist, rõhutada vajadust kaitsta Eesti iseseisvust, omandada KV teenistuseks vajalikke nii teoreetilisi kui praktilisi eelteadmisi, toetan igati mõtet, et sõjalise algõpetuse kursus teha kohustuslikuks kõikidele gümnasistidele. Mait Prätz „ Püüan alati osaleda taolistel võistlustel, kuna siin saab proovida militaarrelvade headust, kätt harjutada ja mõõtu võtta“Siinkirjutaja tunneb Maitu üle 20 aasta, tema jahimehe staaz aga ulatub julgelt üle 30 aasta. Aare Vein „ Meeldib alati tasemel korraldus, hea kohtunike töö“.
Tiit Tõnts „ Seekord panime võitjatele välja ka uhked auhinnad- ketiga hõpõuurid ja alati vajalikud jahinoad, nugade teritajad, taskulambid. Õnnitlen võitjaid, tänud korraldajale, kohtunikele
Järgmisel aastal kohtume kindlasti taas, aga siis proovime teisi relvaliike, teeme võistluse keerulisemaks, veelgi huvitavamaks.“ märkis lõpetuseks Tiit Tõnts.

Uute kohtumisteni.Head laskurid, aktiivsed jahimehed, loodussõbrad, ka naised on aga alati oodatud KL ridade täiendamisel“ –esitas üleskutse loo autor lõpurivistusel.

Uno Minka

KL esilaskur

Illi jahtkonna esimees

Rohkem pilte siin.