Võrumaal kütitud jahiulukite küttimise statistika leiate siit.