Keskkonnaagentuuri koostatud tabel jahiulukite küttimisest 2014/2015 aasta jahihooajal on leitav SIIT.