Jahipidamisõigus on füüsilise isiku õigus jahti pidada, kui tal on jahipidamisõigust tõendavad dokumendid ning ta on tasunud jahipidamisõiguse tasu.

Jahipidamisõiguse tasu on võimalik maksta ainult ühe aasta ehk 365 päeva eest.

 

https://www.pilet.ee/cgi-bin/splususer/splususer.cgi?op=list_varia&piirkond_id=52