Nüüd, kus elamused viimasest jahimeeste kokkutulekust on jõudnud parasjagu laagerdada, on paras hetk meenutada toimunut.

Kuigi seekordne kokkutulek algas meie jaoks väikese ebameeldivusega- laagriplatsi suurus ei vastanud ootustele, võib kokkuvõttes lugeda sündmust igati kordaläinuks. Tegevusi jagus nii noortele kui vanadele, meestele kui naistele. Ka võistlustel osalemise formaat oli seekord meie jaoks harjumatu. Jahiühendust ei esindanud mitte klubi koondvõistkond ega ka viimasel kolmel aastal jahtkondade arvestuses võidu noppinud Mõniste jahtkond, vaid soovi korral said kaasa lüüa kõik kokkutulekul osalenud jahtkonnad.

Esialgu näris ka minu hinge väike kahtluseuss, kas leidub ikka piisavalt soovijaid oma teadmised- oskused proovile panna. Õnneks osutusid kartused alusetuks ja kokkuvõttes läks koguni nii hästi, et tulime jahiühenduste arvestuses kolmandaks. Tänan siinjuures kõiki võistlussarjas osalenud jahtkondi ning usun, et saite suure tõuke ka järgmisel aastal kaasalöömiseks.

Kuna järgmise aasta kokkutuleku koht on hetkel veel selgusetu, siis lõpetuseks kõigile mõtisklemiseks…. kas leidub Võrumaal kohta, kus korraldada järgmine vabariiklik kokkutulek?
Või mis veelgi olulisem, kas leidub meis endis piisavalt jõudu ja tahtmist suurürituse väärikaks läbiviimiseks.

Kõigile ilusat suve jätku soovides,
Mati Kivistik, VJS juhatuse esimees.