Laupäeval, 29 augusti varahommikul kogunes Võru vallas ca 35 laskehuvilist , et taaskord võtta mõõtu, selgitada, kellel on kindlam käsi ja täpsem silm.
KL Võrumaa maleva Antsla ÜK ja lähikonna jahimeeste jõuproovi on järjest igal aastal korraldatud vähemalt 15 korda.
Seekord osales üllatavalt palju võistkondi, lausa– üheksa, tänu muidugi kompanii staažikale pealikule n -ltn Tiit Tõntsule ja tema aktiivsele abile, laskeinstruktorist v- srs Aivar Kroonmäega eesotsas.
Kompanii pani välja kaks võistkonda, et võidu sansid oleksid suuremad, sama tegi ka Antsla jahtkond, osaledes kahe kolmeliikmelise meeskonnaga. Et sooline võrdsus oli ka oluline, siis julgesid meestega rinda pista staažikas NKK Antsla ringkonna esindaja Inga Niit ja Antsla jahimeeste seas Anneka Põder, viimast toetas ja innustas abikaasa Kaarel .Nii mõnedki pereisad olid kaasa võtnud oma pojad, tütred, et varakult tekitada neis huvi laskeasjanduse vastu.
Esindatud olid Linda, Krabi, Sõmerpalu ja Lepistu jahimeeste meeskonnad.
Avasõnad lausus võistluse peakorraldaja Tiit Tõnts, kes ütles:
„Väga meeldiv on siin täna näha niipalju osalejaid, see näitab võistluste populaarsust, suurt huvi laskmise vastu. Minul aga on hea võimalus laskeinstruktori praktikat sooritada. Soovin kõigile täpset silma, kindlat kätt, võitku parimad“
Et siinkirjutaja on pidevalt osalenud võistlustel reporterina, siis ei jätnud ma juhust kasutamata ja küsisin Mait Prätzult „Kas tulite jälle võitma ning loorbereid lõikama? Loomulikult, kuis siis tõistmuudu“ sain Maidult enesekindla ning uhke vastuse.
Nii juhtuski, taas olid parimad Urvaste mehed.
Lasti automaadist AK 4 kolmes asendis( lamades, põlvelt, seistes).Viis proovilasku ja igast asendist 10 lasku.
Tsiatsungõlmaa on kõige uuem ja modernsem lasketiir Võrumaal, avati veebruaris 2013 ja on Balti riikide moodsaim. Et lasketiirus on kasutusel elektrooniline sihtmärgisüsteem, seda said kohe tunda kõik laskjad, sest ajasääst oli tuntav. Lasketulemusi sai arvutiekraanidelt näha kohtunik, sekretär kohe reaalajas, vaja oli ainult tulemused protokolli kirjutada.
„Tegelikult oleks võimalik kohe süsteemiga ühendada arvuti, kus võistlejate nimed kirjas. Saaks operatiivselt kohe andmed kätte ja välja printida tulemused“ mainis lasketiiru eest vastutav Kalev Kleinert ( KL Kooli veteran, vilistlane)

Mitmendat aastat järjest on võitjateks tulnud mitte kaitseliitlased, vaid jahimehed. Nii ka seekord, sest Urvaste jahtkond koosseisus Aare Vein, Mait Prätz ja Ülar Mõts said esikoha 675 silmaga. Teise koha vääriliseks 654 silmaga tunnistati Antsla kompanii II võistkond ja kolmas oli Antsla jahtkonna I võistkond 543 silmaga.
Kui relvad olid puhastatud, pakuti maitsvat sõdurisuppi, mille järel algas autasustamine. Hinnalised autasud ja kaunid diplomid jäid meenutama kordaläinud jõukatsumist.
Küsisin staažikalt Sõmerpalu jahtkonna esimehelt, KL Võrumaa maleva valvekompanii abi lipnik Toomas Kaunalt :„Miks Teie jahtkonna mehed on alati osalemas?“
„Kindlasti tulevad mehed laupäeval välja seepärast, et saab kätt harjutada ja tunnetada militaarrelvi ning võrrelda nende laskeomadusi jahivintrelvadega laskmisel .Meeldib ladus korraldus, kaasaegne lasketiir, siit leiab alati uusi sõpru“ rõhutas Toomas Kaun.
„Järgmisel aastal kohtume taas, loodan, et siis on kohal juba üle 10 võistkonna“ ütles oma lõpusõnades Tiit Tõnts .

Uno Minka

KL Võrumaa malev
Teavituspealik
Illi jahtkond
Esimees