Võistlus toimub 8 septembril 2018, algusega kell 9.00, Järvere lasketiirus.

Lastakse vintrelvast 5 lasku distantsilt 100 m, abivahendiga õhupüssi märklehte.
Abivahendid: alpikepp
püssitugi 1,2 või 3 tugijalaga
isevalmistatud – tingimusel, et püss ei püsiks horisontaalasendis ilma laskurita.
Kasutada võib ühte vahendit korraga.
Tulemuste arvestamine:
Kui leiame 12 tabamisalaga märklehe, kasutame seda.
Kui ei leia, siis kasutame 10 tabamisalaga lehte, aga 10 loeme 10,1; 10,2; jne. Sõltuvalt sellest, kui lähedal on tabamise auk tsentrile.
Võitjat autasustatakse jahinoaga, millel on graveering “JÄRVERE SNAIPER 2018”.
Võrdsete tulemuste puhul ümberrlaskmine eksimiseni.