Lgp. VJS üldkogu delegaat
KUTSE
Võrumaa Jahimeeste Seltsi üldkogu koosolek toimub 07.04.2017.a. Jaagumäe toidukeskuses
algusega kell 18.00

 
Päevakord:
1. 2016.a. tegevusaruanne
2. 2016.a. finantsaruanne
3. Revisjonikomisjoni aruanne
4. 2017.a. tegevuskava
1)Ulukikahjufondi loomine
2)SAK emiste raha kasutamine
3)VJS 70 juubeli tähistamine
5. 2017.a. eelarve
6. Liikmemaks 2018
7. VJS juhatuse valimine

 
Lugupidamisega
Mati Kivistik
VJS juhatuse esimees