2017 aastal jätkub marutaudi projekt.

Lepingu objektiks on vahetult pärast hukkumist leitud ja/või kütitud marutaudi riskiloomade peade kogumise teenuse osutamine Eesti Vabariigi territooriumil.

Ajavahemikul 01.01- 31.12.2017  kogutakse Võrumaal 53 pead. Projekt ei ole vallapõhine.

Pead ilma vereta, hind 18 eurot.